ZAVA-BITA “DREN” MATSIATRA AMBONY

Classé dans : Commune, Région | 0

 IREO ZAVA-BITA SY EZAKA NISONGADINA TEO ANIVON’NY “DREN” MATSIATRA AMBONY TATO ANATIN’NY ENIM-MBOLANA VOALOHANY 2017

 

 FITOKANANA TRANO SEKOLY TAO AMIN’NY “COMMUNE” ALAKAMISY ITENINA

Notanterahina tamin’ny Sabotsy 20 Mey 2017 ny fitokanana ny trano vaovao roa misy efitra efatra, miaraka amin’ny dabilio miisa 100, nataon’ny Fitondram-panjakana Malagasy tamin’ny taom-pianarana 2014/2015 tao amin’ny EPP Ambalafaibato, ZAP Alakamisy Itenina, CISCO Vohibato. Marihina fa niforona tamin’ny taona 1979 io sekoly io, misy mpianatra miisa 230 sy mpampianatra 06.

FITOKANANA TRANO SEKOLY TAO AMIN’NY “COMMUNE” VOHITRAFENO

Fitokanana trano sekoly vaovao misy efitra telo novatsiana fitaovana avy (Dabilio, seza sy latabatra) namboarin’ny FID tao amin’ny EPP Ialamarina, ZAP Vohitrafeno, CISCO Vohibato ny 23 Mey 2017.

 

FAMPIOFANANA MPAMPIANATRA

Ny tanjon’ny fiofanana dia ny fambolena ao amin’ny sain’ny ankizy ny toe-tsaina tia karokaroka sy ho liana amin’ny taranja kajy.
Mpampianatra EPP 272 ao amin’ny CISCO Fianarantsoa no nomena fiofanana momban’ny “malette mathématiques” izay nokarakarain’ny MEN , ny 26 hatramin’ny 30 desambra 2016 tao amin’ny EPP CENTRE I. Fiofanana entina hanatsarana sy hampahomby kokoa ny fampianarana mathématiques amin’ny fampiasana tekinika maro isankarazany. Manamora ny fampitana lesona any an-dakilasy ny zavatra natao tao.
Nitohy izany fiofanana izany tamin’ny 24 hatramin’ny 27 may 2017 tao amin’ny EPP CENTRE I Fianarantsoa tamin’ny alalan’ny taranja geometria.
Mbola hitohy izany fanomezana fanofanana izany mandritra ny fialantsasatry ny mpianatra lehibe ho avy izao.

FIFANINAM-PARITRA TARANJA FRANTSAY MATSIATRA AMBONY

Notanterahina ny 13 Mai 2017 tao amin’ny efitrano malalaky ny DREN ny “compétition Régionale du théâtre” izay notarihin’Andriamatoa chef SES solontenan’Andriamatoa Tale-paritry ny fanabeazam-pirenena, Ramatoa filohan’ny Francomatsiatra, Andriamatoa Talen’ny CERES ary ireo chefs d’établissements sy ireo Proviseurs. Miisa 19 ireo “Lycée” tonga nandray anjara, ka ny “Lycée” Raherivelo Ramamonjy no nahazo ny laharana voalohany tamin’izany,izay hisolontenan’ny Faritra Matsiatra Ambony amin’ny fifaninana nasionaly izay hatao ny 17 jona hoavy izao eto Fianarantsoa.

Ny Tanjona dia fanehoana an-tsehatra amin’ny teny frantsay tantara maro nosoratan’ireny mpanoratra malaza erantany ireny tahaka an’i Shakespeare.

Share

Laisser un commentaire