MPAE/PROGRAMME AROPA – REGION HAUTE MATSIATRA

Classé dans : Partenaire, Région | 0

HO AMIN’NY FAMPIROBOROBOANA NY SEHATRA FAMBOLENA SY FIOMPIANA ETO ANIVON’NY FARITRA MATSIATRA AMBONY

Notanterahina teto amin’ny tokontany malalaky ny Faritra Matsiatra Ambony ny fanolorana ireo fitaovana ho an’ireo vondrona Tsantsaha tohanan’ny Ministeran’ny Fambolena sy ny fiompiana amin’ny alalan’ny tetik’asa AROPA, ny marainan’ny Alakamisy 21 Septambra 2017 ity.

  • Motos Honda ACE 125 miisa 9 mitentina 54.850.000 Ariary ho an’ny OPR miisa 5 dia ny ROFAMA misehatra amin’ny fanangonana sy fanodinana ronono; ny SAHI misehatra amin’ny famokarana tongolo vaventy; ny ARKH misehatra amin’ny famokarana vary; ny Soatantely misehatra amin’ny famokarana tantery ary ny APPAFI misehatra amin’ny famokarana trondro.
  • Bicyclettes VTT miisa 12 mitentina 4.761.600 Ariary ho an’ireo mpanao tantsoroka sy mpiandraiktira ny fiompiana trondro
  • Fitaovana fampiasa amin’ny fiompiana trondro miisa 46 (pHmètre/thermomètre) mitentina 24.288.000 Ariary ho an’ireo mpamokatra zanatrondro.

Nampitondra hafatra Andriamatoa Lehiben’ny Faritra, Herizo Randrianasolo, amin’ny tsy maintsy hampifandrindra ny tetik’asa fampandrosoana eto anivon’ny Faritra amin’ny drafi-pampandrosoana ny Faritra. Anisan’izany izao tanterahin’ny AROPA izao amin’ny fampitaovana ireo vondrona Tantsaha Mpamokatra mba hanafainganana sy hanatsarana ny vokatra ara-pambolena sy fiompiana.

Share

Laisser un commentaire