FIHAONANA VOALOHANY TAMIN’NY MPIASAN’NY FARITRA MATSIATRA AMBONY

Classé dans : Région | 1

Nihaona tamin’ny mpiara-miasa rehetra ato amin’ny Biraon’ny Faritra Matsiatra Ambony ny Governora androany maraina.Natomboka tamin’ny fananganan-tsaina sy ny fihirana ny hiram-pirenena ny fotoana, taorian’izay dia nisy fiaraha-miombombavaka ary niroso tamin’ny lahatenin’Andriamatoa Governoran’ny Faritra Matsiatra Ambony.

Nandritra ny fandraisam-pitenenany dia nampita hafatra ny tenany, mahakasika ny ho fomba fiasa vaovao sy nohatsaraina izay miainga amin’ny maha teknisiana azy mba hanatrarana ny tanjona iraisana dia ny hampandrosoana haingana ny Faritra Matsiatra Ambony.

#Ny_ato_anatiny, hoy izy, no hanombohana ny fanatsarana mba ho filamatra eo anatrehan’ireo sampandraharaham-paritra sy ireo Faritra 21 ny Faritra Matsiatra Ambony.

Misy ny tamberin’andraikitra andrasan’ny vahoaka ka mila manatanteraka antsakany sy andavany ny anjara andraikiny ny tsirairay. Koa eo anatrehan’izany dia nanome toky ny Governoran’ny Region Haute Matsiatra fa misokatra amin’ny fifampiresahana hitondra fampandrosoana izy,ary nampanatena ihany koa ny solotenan’ny mpiasa fa hanao soroka miara-milanja amin’ny fanatanterahana ny anjara andraikitra napetraka aminy ny tsirairay.

Share

Laisser un commentaire