LIGIN’NY ADY TOTOHONDRY

Classé dans : Sport | 0

Noraisin’Andriamatoa Governoran’ny Faritra Matsiatra Ambony tao amin’ny Birao fiasany ireo delegasionan’ny Ligin’ny ady totohondry.
Nizara roa ny antondian’izy ireo:
1. ny hampiseho ny Loka (Medaly volafotsy) azon’Andriamatoa HERINIAINA Toni ,solotenan’i Matsiatra Ambony,tamin’ny Lalaon’ny Nosy tao Maorisy
2. ny hangatahana fanohanana ny Taranja ady totohondry.
Setrin’izany dia nampiseho ny fahavononany Andriamatoa Governoran’ny Faritra amin’ny hanohanana,tsy io taranja io ihany, fa ny fanatanjahantena rehetra eto amin’ny Faripiadidiany.Ohatra amin’izany ny fanamorana ny fandehanana mamonjy lalao any ivelan’ny Faritra na ivelan’ny Madagasikara mihintsy aza.

Akoatr’izay ny hanokafana sampandraharaha eto anivon’ny Faritra hanamora ny fifandraisana amin’ny foibe eo amin’ny sehatry ny fanatanjahantena sy ny sehatra hafa.
“Efa zatra manohana ny tanora mpanao fanatanjahantena aho ary vinan’ny Filoham-pirenena ihany koa ny fampandrosoana ny fanantanjahantena ka hotohizako hatrany izany fanohanana izany ary santatra ambava rano izao”, hoy Atoa Governora. Izany dia tokony hohararaotin’ny tanora ka tena hitady ny mendrika amin’ny taranja izay misy azy fa vonona hanohana azy ireo ny fitondrampanjakana.

Share

Laisser un commentaire