FOIRE REGIONALE DU LAIT

Classé dans : Région | 0

Làlam-pihariana mampidi-bola be ny fihariana ronono.Maro anefa ny sakana tsy ahazoana vokatra betsaka sy kalitao tsara maharaka ny filan’ny tsena anatiny sy ivelany. Raha nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ity Foire Régionale ity Andriamatoa RAZAFINDRAFITO Lova ,Governoran’ny Faritra Matsiatra Ambony, dia nanamafy ny veliranon’ny Filoham-pirenena fa ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana dia vaindohan-draharahan’ny fitondram-panjakana,ohatra nasehony ny fanampiana ireo tantsaha tao amin’ny Distrikan’Ambalavao.

Manerana ny Faritra no hanatanterahana ireo programan’asa hampiana ireo tantsaha mpamokatra amin’ny alalan’ny fanorenana fotodrafitr’asa, ny fampitaovana, ny famatsiana masomboly, zezika ary fanafody; hohamafisina ny fahaiza-manaon’ny tanora ary homena tekinisiana hanampy, hampiana tosika ireo koperativa…Ny tena zava-dehibe anefa dia ny fanamafisana ny fandriampahalemana satria izany no tena hahafan’ny tantsaha maro an’isa mifantoka amin’ny famokarana ka tsy hatao ambanin-javatra.

Faritra Matsiatra Ambony mamokatra, sompitry ny Faritra hafa no filamatra

Share

Laisser un commentaire