FANADIOVANA NY RENIVOHITR’I FIANARANTSOA

Classé dans : Commune, Région | 0

Manomboka ny asa. Ho famerenena ny hasin’ny maha Renivohiparitany ny Tanànan’i Fianarantsoa dia manome tolo-tànana ny CU Fianarantsoa ny Faritra Matsiatra Ambony amin’ny asa fanadiovana.
Tamin’ity androany ity dia nisy ny fivoriana niarahana tamin’ireo ireo Chef Fokontany teo ambany fitarihan’ny Governoran’ny Faritra.
Miara-misalahy amin’izao asa fanarenana an’i Fianarantsoa izao ny hery velona rehetra , mitarika izany ny Governoran’ny Faritra, ny Prefecture,ny Solombavambahoaka,ny Kaominina, ireo Délégués d’arrondissement ,ireo sampandraharaham-paritra (Jirama, transports,travaux publics,…) ary ny polisim-pirenena. Ny dingana miainga avy any anivon’ny isam-pokotany (fivoriam-be fanentanana ny vahoaka, fampahafantarana ireo toerana mila fanadiovana,…) sisa no andrasana fa efa vonona, hoy Andriamatoa Governora, ireo fitaovana sy ny hoenti-manana ara-bola avy amin’ireo sehatra tsy miankina mpiara-miasa.
Efa ankatoky ny fahavaratra izao ka tsy tokony ho taraiky ny fanombohan’ny asa. Hisy ny “recrutement” isaky ny Fokontany, handraisana ireo olona hanatanteraka ny asa fanadiovana.
Mba hampaharitra izany fahadiovana izany anefa dia hisy ny fepetra hentitra hifampifehezana ary hapetraka ireo “Agents de contrôles” isam-pokontany ho mpanara-maso ny fitandroana ny fahadiovana mba hialana amin’ny gaboraraka mahazatra. Isika rehetra miara-mientana no hampandroso an’i Fianarantsoa!

Share

Laisser un commentaire