SPORT SCOLAIRE

Classé dans : Sport | 0

Hotanterahaina any Toamasina ny Fifaninanana nasionalin’ny fanatanjahantena an-tsekoly ho an’ity taona ity.Nanolotra ny Fanevan’i Mahatsiatra Ambony ny mpitarika ity Delegasiona ity ny Governora ary nitso-drano am-bavaka azy ireo ho tsara mandroso, ho lohany amin’ny fifaninanana ary ho tsara miverina hitondra ny amboara.Nisy ihany koa ny vatsy natolony ho an’ireto solotenan’ny Faritra Matsiatra Ambony ireto izay miisa 85 ka 64 amin’ireo no mpifaninana.

Ny fanatanjahantena , hoy ny Governora, dia azo ampiarahina amin’ny fianarana ary mety hahalasa lavitra sy hanavotra eo amin’ny fiainana izy io raha ezahina ny ho matianina.Noho izany amporisihina ireo tanora hanatratra ny mendrika indrindra amin’ny taranja sy ny fifaninanana misy azy tsirairay.Hoan’ny Fitondrana ankehitriny dia manana anjara toerana lehibe amin’ny Programam-pampandrosoana ny tanora sy ny fanatanjahantena ka tokony hohararaotina hiezahana izany.
Ho an’ny Faritra Matsiatra Ambony dia mananjara ireo tanora satria dia fantatra hatramin’ny ela amin’ny fitiavany manampy tanora Atoa RAZAFINDRAFITO Lova, Governoran’ny Faritra sady tafiditra ao anatin’ny programan’asa napetraka ho tanterahin’ny Faritra ihany koa ny fanampiana ny tanora sy ny mpanao fanatanjahantena ka ny tanora sisa no andrasana satria
“izay manao ihany no afaka hampiana!”

Share

Laisser un commentaire