FIFANOMEZAN-TANANA AMIN’NY ASA FANADIOVANA NY RENIVOHITR’I FIANARANTSOA

Classé dans : Commune | 0

Ho mariky fiaraha-mientana ao anatin’ny fifampitokisana dia tonga nanolotra lelavola ho fifanomezan-tànana amin’ny asa fanadiovana ny Renivohitr’i Fianarantsoa ny Zomatel Fianarantsoa.
Mila averina amin’ny fahatsarany ny tanànantsika, hatao ny asa fanadiovana isam-pokontany alohan’ny fahavaratra, maro ny foto-drafitr’asa sy fomba fiasa harenina hitazonana izany fahadiovana izany mba haharitra.
Ny tao-trano tsy efan’irery ary Tanàna iombonana i Fianarantsoa, Koa miantso antsika ny Governoran’ny Faritra, na ny avy amin’ny sehatra tsy miankina nany miankina amin’ny fanjakana, ireo mpandraharaha sy ireo olon-tsotra, ireo vahiny monina eto, ireo olom-pirenena tsirairay, ary ireo zanaka am-pielezana haneho firaisan-kina ka hanolotra araka izay fahafahany tsy vola ihany fa na kifafa iray aza ho mariky ny fandraisanao anjara fa ny erikerika no mahatondra-drano.
Tsy ho gisitra intsony I Fianarantsoa, ho modely amin’ny firaisan-kina sy ny fampandrosoana

Share

Laisser un commentaire