FANADIOVANA NY TANANAN’I FIANARANTSOA

Classé dans : Commune, Fahadiovana | 0

FIANARANTSOA MADIO MAHA-TE HONINA, MENDRIKA NY MAHA RENIVOHIM-PARITANY AZY !


#ASA_FANADIOVANA_ISAM_POKONTANY :Herinandro faha 3 Fokontany Antsororokavo
Araky ny tolo-tànana omen’ny Goverinoran’ny Faritra Mahatsiatra Ambony hoan’ny CU Fianarantsoa dia miditra amin’ny herinandro fahatelo amin’ny ASA FANADIOVANA NY ISAM-POKONTANY eto andrenivohitr’i Fianarantsoa.Amperin’asa tanteraka ireo olona nokaramaina handio sy ireo fitaovana ampiasaina.

👎👎 maro ireo tsy manana Kabone ka manary maloto eny amin’ny fanariam-pako sy amin’ny Lakan-drano
👎👎 vitsy ny toerana fanariam-pako eto andrenivohitra ary tsy araka ny tokony ho izy no fampiasan’ny olona azy
👍👍 maro ny efa mahatsapa ny mahazava-dehibe ny fahadiovana ka mitandrina tsy manaparitaka fako na fonona biscuit aza.
Ezahina ho vita alohan’ny fotoam-pahavaratra ny fanadiovana ireo tatatra sy lalan-drano tsentsina ary ireo fako be mameno tanàna.
!!!📢 Etoana dia tsy sasatra ny manentana antsika mianakaby ny Goverinoran’ny Faritra, na misy aza ny fepetra hentitra apetraka hifehezana izany fahadiovana izany dia miantso ny fandavan-tenan’ny tsirairay hitandro ny fahadiovana mba tsy ho rano raraka an-tany izao ezaka efa natombotsika izao.Isika ihany no ho finaritra hiaina ao anaty tanàna madio ary inoana fa tsy hisy olona faly hiaina ao anaty loto sy fako izany eto Fianarantsoa.


🚯 🚮
FIANARANTSOA MADIO MAHA-TE HONINA NO TANJONA

Share

Laisser un commentaire