FANKALAZANA NY ANDRO MANERAN-TANY IADIANA AMIN’NY DIABETA

Classé dans : Santé | 0

Natomboka tamin’ny diabe, nitohy tamin’ny kabary ifandimbiasana ary nofaranana tamin’ny fizaham-pahasalamana maimaimpoana hoan’ny daholo be ny fankalazana ny andro maneran-tany iadiana amin’ny Diabeta hoan’ny Renivohitry ny Faritra Mahatsiatra Ambony..
Nisolo tena ny Goverinoran’ny Faritra Mahatsiatra Ambony ny Sekretera Jeneralin’ny Faritra , Andriamatoa ANDRIAMBOAVONJY Oniniaina.
Nasongadiny tao anatin’ny laha-teniny fa tokony hohamaivanina na hatao maimaimpoana mihintsy aza ny fitsaboana ny mararin’ny diabeta mba hamporisika ny olona hanantona toeram-pitsaboana hanao fizahana sy hitsabo tena satria tsapa fa mbola maro ireo marary tsy manao izany. Entanina ny tsirairay hanao fampiasam-batana na fanatanjahantena, eo ihany koa ny fizahana ara-pahasalamana matetika ary indrindra ny fanantonana mpitsabo raha misy ahiahy satria mamono olona maro maneran-tany ny diabeta ,hoy Andriamatoa SG ‘ny Faritra Mahatsiatra Ambony.Tanjon’ny fitondram-panjakana ny hisitrahan’ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ny fikarakarana ara-pahasalaman sahaza ary maro ireo mpisehatra manatanteraka izany.
Tsy hadinony àry ny nisaotra ireo mpisehatra rehetra nandray anjara tamin’ity hetsika androany ity dia : ny Sampandraharaham-paritra miadidy ny fahasalamam-bahoaka, ny Lions Club, ny AMADIA, ny FUNFIA,ny LaVitaPerTe,sns…
Fanoitra lehibe amin’ny fanatanterahana ny Politikam-panjakana “FAHASALAMANA HOAN’NY DAHOLOBE” ny fisian’izy ireo.
Isaorana manokana ny nisafidianan’ny Minisitera ny Faritra Mahatsiatra Ambony hanaovana ny fanentanana ny ady amin’ny diabeta.

“VAHOAKA SALAMA, VAHOAKA MANDROSO”

Share

Laisser un commentaire