MIRALENTA

Classé dans : Région | 0

Nifarana androany ny Atrik’asa fakan-kevitra mikasika mikasika ny Lalàna Lasitra mifehy ny Miralenta.
Teto andrenivohitry ny Faritra Mahatsiatra Ambony no nanatanterahana ny fivoriana niraisan’ny faritra atsimon’ny Nosy dia i Toliara,Fianarantsoa ary Antananarivo.
Tonga nanokatra sy nanome voninahitra ny fotoana ary naneho ny heviny tamin’izao atrik’asa izao ny Minisitry ny Mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy.Teo ihany koa ireo Solotenam-panjakana eto anivon’ny Faritra ,nahitana ny Sekiretera Jeneralin’ny Faritra Mahatsiatra Ambony izay nisolo tena ny Goverinora, ny Prefet-n’i Fianarantsoa,ny CU Fianarantsoa, ireo Talem-paritra isan-tokony,ireo Ray aman-dreny aram-panahy sy ara-drazana ary ny Fiarahamonim-pirenena.
Niompana tamin’ny fampahafantarana ny antony sy ny tanjon’ny atrik’asa ny andro voalohany ,narahin’ny asam-baomiera izay nahitana ireo vondrona naneho hevitra mikasika ny Miralenta eo amin’ny sehatra ekonomika,politika,fandriampahalemana,ary eo amin’ny tontolon’ny Lalàna sy ny sosialy.
Namarana ny andro faharoa ny fanehoana ny fehin-kevitra avy amin’ny isam-baomiera ary teo ihany koa ny fakana ny hevitra miainga avy tamin’ireo olon-tsotra sy ireo fikambanana miahy vehivavy sy tanora.
Maherin’ny antsasa-manilan’ny mponina eto Madagasikara dia vehivavy avokoa ary politikam-panjakana ny hampiroboroboana ny vehivavy ka ny fametrahana ny miralenta dia iankinan’ny fanatanterahana izany.
Noho izany dia tsy hijanona ho fanehoan-kevitra fotsiny izaoatrik’asa izao fa ho entina eny anivon’ny Filan-kevitry ny Governemanta ny fehin-kevitra rehetra.Tanjona ny hananganana Lalàna Lasitra hifehy ny Miralenta ka hiaingan’ ireo Lalàna rehetra mbola hiforona ary mety hahakasika ireo lalàna efa nisy

Share

Laisser un commentaire