FIVORIANA ISAM-BOLAN’NY STD

Classé dans : Non classé | 0

Notanterahina androany ny fivoriana iraisan’ireo sampandraharaham-panjakana rehetra eto anivon’ny Faritra Mahatsiatra Ambony.
Nandray anjara tamin’izany ny Goverinora,ny Solombavambahoaka, ny Prefet sy ny avy ao amin’ny CU Fianarantsoa.
👉 Nisy ny toromarika avy amin’izy ireo mahakasika ny amin’ny tokony hanatsarana ny asam-panjakana eny anivon’ny sampandraharaham-panjakana mba hamaly ny filan’ny vahoaka,ny famahana ny olan’ny famatsian-drano sy ny tsy fandriampahalemana eto andrenivohitra indrindra eny amin’ny fokontanin’Ankofafa sy Ampopoka
👉Teo ihany koa ny fampitam-baovao sy fampahafantaranany asa fampandrosoana tanterahina eto anivon’ny Faritra,ny fanohizana ny fandriampahalemana sy ny fampandrosoana ao Isandra.Azo tsapain-tànana ny vokatra ary hita ho mihena ny asan-dahalo noho izany dia hapetraka ireo fotodrafitr’asa fampandroana any an-toerana,…
👉Nisy ihany koa ny toromarika mahakasika ny tokony hisian’ny fampitam-baovao eo amin’ny samy sampandraharaha,fanatsarana sy fampifandrindrana ny fomba fiasa,ny fambolen-kazo isaky ny sampandraharaha,…

***Mahatsiatra Ambony mandroso no tanjona!***

Share

Laisser un commentaire