FIARAHA-MISAKAFO NIARAKA TAMIN’IREO BEN’NY TANANA SY SOLOMBAVAMBAHOAKA

Classé dans : Commune, Région | 0

Ho mariky ny hafaliam-po sy ny firaisankina tamin’ity lanonana androany ity, dia nanolotra fanasana hiaraha-miasakafo amin’ireo Ben’ny Tanàna sy Solombavambahoaka vao avy notolorana samboady ny Goverinoran’ny Faritra sy ireo Depiote voafidy teto Fianarantsoa Renivohitra ary Ramatoa Ben’ny tanànan’ny CU Fianarantsoa.Nanasana ihany koa ny Minisitry ny Atitany sy ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena ary ireo Ray aman-dreny eto an-tanànan’i Fianarantsoa.

Loha-laharana ny fiaraha-miasa sy ny fifanoloran-tànana,ary ny Goverinoran’ny Faritra Mahatsiatra Ambony dia mirary soa ireo Ben’ny Tanàna sy Solombavam-bahoaka notolorana samboady, hahaleo hahalasana amin’ny adidy izay hiantsorohany, ary vonona ny hifanolo-tànana hampandrosoana ity Faritra Mahatsiatra Ambony ity.
Mpiara-miasa akaiky ny Goverinora sy ny Ben’ny Tanàna ary ny Solombavam-bahoaka ka hiara-hientana hatrany ,tsy hasiana fijerena loko politika fa hahay hiray hina, satria ny tanjona dia tokana ihany:
MAHATSIATRA AMBONY TSY MAINTSY MANDROSO

Share

Laisser un commentaire