ATRIK’ASA MOMBAN’NY FANDRIAM-PAHALEMANA TAO AMIN’NY DISTRIKAN’AMBOHIMAHASOA NIARAKA TAMIN’NY GOVERINORAN’NY FARITRA MAHATSIATRA AMBONY

Classé dans : District, Région, Sécurité | 0

Mifandraika indrindra amin’ny veliranon’ny filoham-pirenena, anjaran’ny Distrik’Ambohimahasoa indray no nitondran’andriamatoa Goverinoram-paritra ny Atreik’asa fandriampahalemana sy fampandrosoana tamin’ity androany ity
Niara-dia taminy hatrany ny OMC sy ny Solombavambahoaka eo anivon’n’ny Distrika mpampiantrano.
Miezaka mamaha ny olana ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny fijerena ny zava-misy marina eny anivon’ireo vondrom-bahoaka eny ifotony.
Toy ny tany amin’ny Distrika hafa dia niaraha-nidinika tamin’ity atrik’asa ity ny:
Fandriampahalemana:
•>>miarin-doha noho ny fisan’ny ezaka mafy nataon’ny mpitandro filaminana ao amin’ny Distrikan’Ambohimahasoa ka ho tohizana hatrany ny ezaka mba hipetrahan’ny fandriampahalemana maharitra, averina ny bokim-bahiny sy ny pasipaoro, hamafisina ny ady amin’ny kolikoly sy ny fiparitahan’ny fitaovam-piadiana ary ny famotsian’omby,
•>>fanentanana sy fampahafantarana ny hananganana ny fikambanana Soa Miray Dia manerana ny Faritra Mahatsiatra Ambony, fanehoana ny solotena mpitantana ny fikambanana SMD Rezionaly avy ao amin’ny Distrikan’Ambohimahasoa,
fanomezana toromarika amin’ny fambolen-kazo isaky ny Kaominina sy ny Fiarovana ny tontolo iainana,
Hafatra hoan’ny tompon’andraikitra tsirairay:
Fanatsarana ny Fomba fiasa(Fampidiran-ketra sy ny fitantanana eny anivon’ny Communes,ny fiaraha-miasa sy ny fifaneraserana amin’ny samy vondrom-bahoaka sy amin’ireo sampandraharaha.
Nisy ny fandraisam-pitenenan’ireo Maire sy Sefo fokontany momba ny olana atrehan’ny toerana iadidian’izy ireo ,narahin’ny fanazavana avy tamin’ny tompon’andraikitra manandrify azy.
Nofaranana tamin’ny fizarana ny tambin-karaman’ireo Sefo Fokontany miisa 162 ao amin’ny Kaominina 18 mandrafitra ny Distrikan’Ambohimahasoa, ny fotoana
Fitondram-panjakana manakaiky ny vahoaka sy mahalala ny zava-misy eny ifotony no afaka hitondra ny tena fampandrosoana

Share

Laisser un commentaire