ATRIK’ASA FANDRIAM-PAHALEMANA SY FAMPANDROSOANA TAO AMIN’NY DISTRIKAN’ISANDRA

Classé dans : District, Région | 0

Anjaran’ny Distrikan’Isandra indray no nitondran’Andriamatoa Goverinoram-paritra sy ny OMC ny Atrik’asa fandriampahalemana sy fampandrosoana tamin’ity androany ity
Niara-dia taminy hatrany ny OMC sy ny Solombavambahoaka eo anivon’n’ny Distrika mpampiantrano.Teo ihany koa ny avy ao amin’ny FID sy ny Talem-paritry ny Mponina.
Araka ny toky nomen’ny Filoham-pirenena, dia miezaka mamaha mivantana ny olan’ny vahoaka eny ifotony ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny alalan’ny Goverinoram-paritra.
Toy ny tany amin’ny Distrika hafa dia niaraha-nidinika tamin’ity atrik’asa ity ny:
👉Fandriampahalemana
•>>Fantatra fa taorian’ny fidinana ifotony nataon’ny Praiminisitra ,nanatanterahana ny fampandriampahalemana tany amin’ny Distrikan’Isandra, dia manomboka miarin-doha ny fandriampahalemana, miverina ihany koa ny fahatokisan’ny vahoaka ka efa maro ireo sahy manome vaovao mari-pototra ny mpitandro filaminana.
Vokatr’zany dia lavon’ny mpitandro filaminana ny ankamaroan’ireo dahalo rain-dahiny ary maro ihany koa maro ireo namerina ny basy tsy misy taratasy tany aminy.
Tafapetraka ao Mahazoarivo ny Brigadin’ny Zandarimariam-pirenena ary miara-miasa feno amin’ny miaramila amin’ny alalan’ny ZRPS.
Hapetraka ao anatin’ny roa taona ireo Commissariat de Police hoan’ireo Distrika efatra mbola tsy manana izany ato anatin’ny Faritra.
Ho fanohizana hatrany ny ezaka mba hipetrahan’ny fandriampahalemana maharitra dia nomena ny toromarika ny amin’ny hampiasan’ny isam-pokontany sy isam-pianakaviana bokim-bahiny sy ny pasipaoro, hamafisina ny ady amin’ny kolikoly sy ny famotsian’omby ary ny fiparitahan’ny fitaovam-piadiana
•>Nampahafantarina ny tao Isandra ny hananganana ny fikambanana Soa Miray Dia manerana ny Faritra Mahatsiatra Ambony; ny solotena mpitantana ny fikambanana SMD Rezionaly avy ao amin’ny Distrikan’Isandra
👉Fampandrosoana
-Hisitraka ny fizarana zezika sy masomboly ny ao Isandra ary hahazo tombony manokana ny Distrikan’Isandra;
-ampiana tosika ny fiharian’ireo tanora amin’ny alalan’ny fampiofanana ao amin’ny Centre de Formation Agricole ao Andoharanomaintso;
-eo andalam-piheverana ny mahakasika ny Jiro sy ny Làlana ary ny fotodrafitr’asa marosamihafa, ary eo ampitadiavana toerana hametrahana azy ny kianja manara-penitra avy amin’ny tetik’asan’ny Filoham-pirenena,anjaran’ny Distrikan’Isandra
Hafatra hoan’ny tompon’andraikitra:
Fanatsarana ny Fomba fiasa(Fampidiran-ketra sy ny fitantanana eny anivon’ny Communes,ny fiaraha-miasa sy ny fifaneraserana amin’ny samy vondrom-bahoaka sy amin’ireo sampandraharaha.
Namoaka ny hetahetam-pony ireo Ben’ny Tanàna sy ireo Sefo Fokontany ary samy nilaza ny zava-manahirana sy ny hetahetam-pony ny tsirairay.
Nofaranana tamin’ny fizarana ny tambin-karaman’ny Sefo Fokontany ny fotoana.

Share

Laisser un commentaire