TOMBAN’EZAKA MAHAKASIKA NY FANATANTERAHANA NY ADY AMIN’NY KOLIKOLY

Classé dans : Kolikoly, Région | 0

TOMBAN’EZAKA MAHAKASIKA NY FANATANTERAHANA NY ADY AMIN’NY KOLIKOLY ,sy FAKAN-KEVITRA HAMPIFANDRINDRANA IZANY AMIN’NY POLITIKA ANKAPOBEN’NY FANJAKANA
Naharitra roa andro ny atrik’asa notarihin’ny Komity Miaro ny Fahamarinana (Comite pour la Sauvegarde de l’Integrite CSI) momba ny fanamafisana ny ady amin’ny kolikoly eto Madagasikara.
Tanjona amin’izao atrik’asa arahina tomban’ezaka sy fakan-kevitra izao ny hahafantarana ny tokony harenina amin’ny fanatanterahana ny ady amin’ny kolikoly.
Faritra efatra no nandray anjara tamin’ity atrik’asa ity, dia ny avy ao Amoron’i Mania,Vatovavy fitovinany,Atsimo antsinanana ary ny Faritra Mahatsiatra Ambony izay nosoloan’Andriamatoa Sekiretera Jeneralin’ny Goverinoran’ny Faritra Mahatsiatra Ambony tena.
👉Tomban’ezaka : manana anjara manokana amin’ny fandrindrana ny paik’ady amin’ny Ady amin’ny Kolikoly sy ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana ny CSI, isan’ny ezaka vita ny fametrahana ny Sampan’asa manokana andraisana ny taratasin’ady momba ny kolikoly dia ny Pôle anti-corruption, eo ihany koa ny famolavolana ilay Ordonnance mahakasika ny « recouvrement des avoirs illicites »,sy ny maro hafa.
Veliranon’ny Filoham-pirenena ny hamongorana ny kolikoly eo amin’ny sehatry ny asam-panjakana ka antoka hahatanteraka izany izao fahavitrihan’ny isam-paritra ,tarihin’ny CSI izao.

Share

Laisser un commentaire