FANDRIAM-PAHALEMANA

Classé dans : Région, Sécurité | 0

Nanao tatitra mahakasika ny vokatry ny asa fampandriam-pahalemana natao tato anatin’ny Faritra Mahatsiatra Ambony ny eo anivon’ny OMC izay iarahan’ny Goverinoram-paritra,ny Peefet-n’i Fianarantsoa,ny Jeneraly Kaomandin’ny faritany miaramila faharoa.
Nisy vokany ny toromarika napetraka nandritra ny fitetezam-paritra nataon’ny OMC Mahatsiatra Ambony.
Tao anatin’ny 10 andro dia Basy poleta sy basy lava vita gasy maro no naverin’ireo olona mitana izany,misy ihany koa ireo basy mahery vaika tsy manara-dalàna efa azon’ny mpitandro filaminana.
Miroso hatrany ny Action Civilo-militaire iarahan’ny Fitondram-panjakana sy ny Tafika eto amin’ny Faritra Mahatsiatra Ambony, satria fandriam-pahalemana maharitra no hapetraka eto.
Mampita hafatra ny Goverinora fa tsy handeferana fitazonana basy tsy ara-dalàna ary indrindra ihany koa ny fanamboarana basy ,izay mampalahelo fa ny dabilio ampiasain’ny mpianatra no simbain’ireo olon-dratsy anamboarana izany basy izany.
Ny Goverinoram-paritra dia misaotra ny fitsinjovan’ny Filoham-pirenena manokana ny Faritra Mahatsiatra Ambony amin’ny alalan’ny fampitaovana sy fanapariahana ireo fotodrafitr’asa hoan’ny tafika.

Share

Laisser un commentaire