TOSIKA FAMENO

Classé dans : Non classé | 0

FANOMBOHANA AMIN’NY FOMBA OFISIALY
Araka ny fampanantenan’ny Filoham-pirenena dia nanomboka androany ny fizarana nyTOSIKA FAMENO hoan’ny Distrikan’I Fianarantsoa. Nanokatra izany ny tamin’ny fomba ofisialy ny Goverinoram-paritra, ny Ben’ny Tanànan’ny CU Fianarantsoa,ny Talem-paritry ny FID,ny Talem-paritry ny Mponina, ny Talem-paritry ny Fahasalamana,ny Talem-paritry ny Paositra Malagasy.

Miara-misalahy hahatomombana izao fizarana ny TOSIKA FAMENO izao ny Faritra Mahatsiatra Ambony, ny CU Fianarantsoa,ny Fokontany, ny FID, ny Oniversiten’I Fianarantsoa, ny Fitaleavam-paritra miadidy ny mponina, ny Fahasalamana , ny Paositra Malagasy,ny AGEX ary ny Mpitandro filaminana

Maro ireo lamina napetraka ho fitandroana ny filaminana sy ny ara-pahasalamana ka anisan’izany ny fanajana ny elanelana iray metatra ka nametrahana ireo “Marquage au sol”, ny fanasana tànana, ny fijerena hafanana, famafana tongotra amin’ny ranom-panafody,… Haharitra 15 andro izao fizarana ny TOSIKA FAMENO izao eto amin’ny Distrikan’i Fianarantsoa ka ny Firaisana Lalazana sy Vatosola no nanombohana izany tamin’ity androany ity

Hoan’ireo izay manana fitarainana mahakasika ny fisitrahana izao tosika fameno izao dia efa misy ireo taratasy manokana azonao fenoina eny amin’ny Biraon’ny Fokontany ka apetrakao eny amin’ny Biraon’ny Commune na ao amin’ny Biraon’ny Fokontany ihany

Share

Laisser un commentaire