FANKALAZANA NY ANDRON’NY VEHIVAVY VALO MARSA

Classé dans : Commune, Région, Social | 0

𝐅𝐈𝐒𝐀𝐎𝐑𝐀𝐍𝐀 : Ny Komitin’ny Fankalazana ny Valo Marsa dia misaotra ireo rehetra nandray anjara tamin’ny hetsika rehetra nokarakaraina ho fanamarihana ny Andro iraisam-pirenena hoan’ny vehivavy : ny Fandraisana ny Fitsidihan-dRamatoa Mialy RAJOELINA Vadin’ny Filoham-pirenena, teto amin’ny Faritra; ny Fizaham-pahasalamana sy ny fizarana torohevitra ara-pahasalamana maimaimpoana; ny fiaraha-mivavaka; ny famangiana ireo vehivavy voafonja; ny fametrahana ny Sahan’ny Ampela sy ny route fleurie; ny fambolena voninkazo; ny Zumba.

Isaorana manokana :

 • Ny Goverinoran’ny Faritra Mahatsiatra Ambony,
 • Ny Prefet-n’i Fianarantsoa,
 • Ny Solombavam-bahoaka voafidy tato amin’ny Faritra Mahatsiatra Ambony (Fianarantsoa,Lalangina,Ambalavao,Isandra,Ikalamavony,Ambohimahasoa ary Vohibato),
 • ny Vadin’ny Solombavambahoaka(Fianarantsoa,Lalangina,Ambalavao),
 • Ny Lehiben’ny Distrika(Lalangina,Vohibato,Ambalavao),
 • Ny Ben’nyTanàna (Fianarantsoa,Sahambavy,Talata Ampano, Andranovorivato, Ambalavao, Manamisoa),
 • Ny Sampandraharaham-paritra miadidy ny Mponina,DREDD,MPTDN,
 • ireo Talem-paritra Vehivavy rehetra,
 • Personnel Solde et Pension,
 • Personnel Region Haute Matsiatra
 • Ny Mpiaramiombon’antoka : -𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐅𝐈𝐓𝐈𝐀- 𝐋𝐚 𝐕𝐢𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐓𝐞/𝐅𝐨𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐤𝐛𝐚𝐫𝐚𝐥𝐲-𝐅𝐈𝐒𝐀 -𝐀𝐌𝐀𝐃𝐈𝐀𝐅𝐢𝐚𝐧𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐬𝐨𝐚 -𝐒𝐈𝐃𝐄𝐗𝐀𝐌-𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐒𝐎𝐀𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄𝐋𝐘 -𝐅𝐂𝐄-𝐙𝐎𝐌𝐀𝐓𝐄𝐋- 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐞 𝐌𝐈𝐄𝐙𝐀𝐊𝐀-𝐍𝐲𝐓𝐚𝐧𝐢𝐧𝐭𝐬𝐢𝐤𝐚-𝐕𝐎𝐙𝐀𝐌𝐀-𝐀𝐃𝐄𝐒-𝐕𝐎𝐈𝐀𝐋𝐀-𝐌𝐍𝐏-𝐑𝐀𝐍𝐎 𝐖𝐀𝐒𝐇-𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫é𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐡𝐢𝐧𝐨𝐢𝐬𝐞 -𝐄𝐧𝐟𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐢𝐥-𝐄𝐠𝐥𝐢𝐬𝐞 𝐀𝐝𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐬𝐭𝐞-𝐕𝐊𝐌𝐌-𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐂.𝐄 𝐌𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐀𝐧𝐤𝐚𝐳𝐨𝐧𝐝𝐫𝐚𝐧o-𝐋𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐅𝐢𝐚𝐧𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐬𝐨𝐚-𝐕𝐈𝐕𝐈𝐇 𝐂𝐑𝐄𝐀&𝐃𝐄𝐂𝐎-𝐒𝐲𝐥𝐯𝐢𝐨 𝐏𝐑𝐎-𝐅𝐔𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐊𝐨𝐮𝐭𝐫𝐚𝐧𝐚
 • Ireo Fikambanana sy olon-tsotra tonga nanotrona.Tsy ho lavorary izay natao raha tsy niara-nientana isika, koa irariana hitohy hatrany izany firaisan-kinantsika izany!

Mba ho « 𝐕𝐄𝐇𝐈𝐕𝐀𝐕𝐘 𝐌𝐈𝐙𝐀𝐊𝐀 𝐓𝐄𝐍𝐀 𝐒𝐘 𝐌𝐈𝐀𝐑𝐈𝐍-𝐃𝐎𝐇𝐀 𝐀𝐍𝐀𝐓𝐘 𝐓𝐎𝐍𝐓𝐎𝐋𝐎 𝐈𝐀𝐈𝐀𝐍𝐀𝐍𝐀 𝐌𝐈𝐑𝐈𝐍𝐃𝐑𝐀 𝐇𝐎 𝐀𝐌𝐈𝐍’𝐍𝐘 𝐅𝐀𝐌𝐏𝐀𝐍𝐃𝐑𝐎𝐒𝐎𝐀𝐍𝐀 𝐋𝐎𝐕𝐀𝐈𝐍-𝐉𝐀𝐅𝐘 »

Share

Laisser un commentaire