FAMETRAHANA NY POINTS DE CONTROLE RISTOURNE

Classé dans : Commune, Région | 0

Hapetraka ao Ambalakely,Talata Ampano ,Andriamboasary, Ambalavao ,Ambohimahasoa ny <Points de Contrôle Ristourne>.Izany dia ho fanatsarana ny fampidiram-bola eny anivon’ny Kaominina ka mipaka hatraty amin’ny Faritra. Mitana anjara toerana lehibe amin’ny toe-karena ny Tamberim-bidy nefa noho ny gaboraraka dia tsy nisitraka ny Tamberim-bidin’ireo Vokatra mivoaka avy ao aminy ny Kaominina sy ny Faritra.

Share

Laisser un commentaire