FAMETRAHANA NY POINT DE CONTROLE RISTOURNE CR AMBALAKELY

Classé dans : Commune, Région | 0

FIZAKAN-TENA ARA-BOLA ANTOKY NY FAMPANDROSOANA NY VONDROM-BAHOAKA ITSINJARAM-PAHEFANA Napetraka androany ny POINT DE CONTROLE RISTOURNE VOALOHANY ka tao amin’ny Kaominina Ambalakely no nametrahana izany. Ny vokatra miditra sy mivoaka dia hakana izany Ristourne izany.

Toerana 8 no hametrahana io point de Contrôle io ato amin’ny Faritra : Ambalakely, Andreamboasary, Talata Ampano, Ambalavao, Ambohimahasoa, Mahasoabe, Andonaka, Fianarantsoa ville(Anjomà)

Share

Laisser un commentaire