FANDRIAMPAHALEMANA

Classé dans : Sécurité | 0

TATITRA AVY AMIN’NY SOA MIRAY DIA

Ho tohin’ny raharaha izay notanterina teto ny 12 Aogositra 2021 mahakasika ny halatr’omby niseho tao amin’ny FKT Ambalabe ,CU Fianarantsoa,ka nahavoasazy ireo fokonolona ao Ambodikavola sy Ambalabe, araka ny fitsipipifehezana iraisana momba ny toerana ahatrarana halatr’omby ka ahaverezan’ny Dian’omby na voamarina fa nanafina omby halatra,dia nanatanteraka ny Fanonerana ny vidin’ny omby ireo mponina ao amin’ireo tanàna roa voatonona ireo ka nandray izany ny tompon’ny omby very natrehan’ireo Tompon’andraikitra Rezionalin’ny SOA MIRAY DIA ,notarihin’ny Talen’ny Kabinetran’ny Faritra izay nosolo tena ny Goverinora

Nizotra am-pilaminana ny fanatanterahana izany ary niaiky ny rehetra ny amin’ny fanamafisana ny fifampifehezana eny anivon’ny fiarahamonina mba hitazonana ny fandriampahalemana efa mipetraka eto amin’ny Faritra ka tsy hisy intsony ny fiverenan’ny toe-javatra tahaka izao niseho tao Ambalabe izao.

Mifanindran-dàlana amin’izay dia efa eny ampelatanan’ny mpitandro filaminana ny raharaha hoan’izay voakasika manokana fototr’ity raharaha ity.

Ankoatry ny fifananarana sy fihainoana ny fanamarihana avy amin’ireo vahoaka dia hisy ny <formation> fizarana traik’efa momba ny fandriampahalemana iaraha-mientana homena ny vahoaka amin’ireto tanàna ireto ka voakasik’izany manokana ny lehilahy mahery.

(https://www.facebook.com/100011400875939/posts/1773961542993858/?app=fbl)

FANDRIAMPAHALEMANA MAHARITRA ANTOKY NY FAMPANDROSOANA LOVAIN-JAFY

Share

Laisser un commentaire