DISTRICT BRIGADES COMMUNES POSTE AVANCE POSTE FIXE KIZO KALONY
AMBOHIM-

AHASOA

Ambohimahasoa Ambohimahasoa Sahafata Non
Ambohimahasoa Ambohimahasoa Zamambe Non
Ambohimahasoa Ambalakindresy Ambalakindresy Analakely Oui
Ambohimahasoa Ambalakindresy Ambalakindresy Sahanimaintso Oui
Ambohimahasoa Manandroy Manandroy Vatoraraka Oui
Ambohimahasoa Morafeno Morafeno Oui
Ambohimahasoa Ankafina Tsarafidy Tsarafidy Oui
Ambohimahasoa Ikalalao Ikalalao Anjanina, , Oui
Ambohimahasoa Ikalalao Ikalalao Antetindravita Oui
Ambohimahasoa Ikalalao Ikalalao Tetezan’i Sahave Oui
Ambohimahasoa Ankearana Oui
Ambohimahasoa Ampitana Amboasary Oui
Ambohimahasoa Ampitana Ambalavola Oui
Ambohimpi-haonantsoa Camp-Robin Andamaka fkt Imanda Oui
Ambohimpi-haonantsoa Camp-Robin Anivotokona Oui
Ambohimpi-haonantsoa Camp-Robin Ampangadiambato Oui
Ambohimpi-haonantsoa Camp-Robin Ambodifafana Tsiromboina Oui
Ambohimpi-haonantsoa Sahatona Sahatona Antety fkt Ambalasoa Oui
Ambohimpi-haonantsoa Sahatona Sahatona Fotadalina Oui
Ambohimpi-haonantsoa Sahatona Sahatona Iatatra Oui
Ambohimpi-haonantsoa Sahatona Sahatona Ankilahila Oui
Ambohimpi-haonantsoa Sahatona Sahatona Ambalasoa Oui
Ambohimpi-haonantsoa Sahatona Sahatona Antandrobia Oui
Ambohimpi-haonantsoa Fiadanana Tetin’akoholahy Oui
Ambohimpi-haonantsoa Fiadanana Tanjonarivo Est Oui
Ambohimpi-haonantsoa Fiadanana Valozoro Oui
Ambohimpi-haonantsoa Fiadanana Ambohimitombo Est Oui
Ambohimpi-haonantsoa Fiadanana Sabatsana Oui
Ambohimpi-haonantsoa Fiadanana Manave Oui
Ambohimpi-haonantsoa Fiadanana Morarano Oui
Ambohimpi-haonantsoa Fiadanana Antsiho Oui
Ambohimpi-haonantsoa Fiadanana Ambatolahitelo Oui
Ambohimpi-haonantsoa Fiadanana Andovoka Oui
Ambohimpi-haonantsoa Fiadanana Oui
Ambohimpi-haonantsoa Vohiposa Vohiposa Oui
Ambohimpi-haonantsoa Ambatosoa Vohiposa Sahanimira Oui
Isaka Isaka Oui
Isaka Befeta Andoharano Non
Isaka Befeta Ambatovory Non
Isaka Sahave Sahave Sarangoaka Oui
Isaka Vohitrarivo Fasimena Non
Isaka Vohitrarivo Ambavahena Non
Isaka Vohitrarivo Belitsaka Non
Isaka Ambohinamborina Non
Share