DISTRICT BRIGADES COMMUNES POSTE AVANCE POSTE FIXE KIZO KALONY
ISANDRA Andoharanomaintso Andoharanomaintso Irano Ambalavao Seranana fkt Mahavanona Oui
Andoharanomaintso Andoharanomaintso Irano Nosilava Irano Oui
Andoharanomaintso Andoharanomaintso Irano Ankidepoka Oui
Andoharanomaintso Andoharanomaintso Irano Ampepina fkt Ambalabetsila Oui
Andoharanomaintso Andoharanomaintso Irano Antaratra Ampela fkt Mahalay Oui
Andoharanomaintso Andoharanomaintso Irano Ambalafanompoana Oui
Andoharanomaintso Mahazoarivo Mahazoarivo Ndanday fkt Ambalafanompoana Non
Andoharanomaintso Mahazoarivo Mahazoarivo Tambohobe fkt Ambaibo Non
Andoharanomaintso Mahazoarivo Mahazoarivo Ambatoreny fkt Morafeno Non
Andoharanomaintso Mahazoarivo Mahazoarivo Sakaramy fkt Ambatolahilava Non
Andoharanomaintso Ambalamidera I Oui
Andoharanomaintso Soatanana Soatanana Samilahy, Oui
Andoharanomaintso Soatanana Soatanana Amporombolavo Oui
Fanjakana Anjoma Itsara Oui
Fanjakana Fanjakana Ambavahena fkt Lazaina Oui
Fanjakana Andreamalama Oui
Fanjakana Ambondrona Ambondrona Atarabe fkt Akifafamavo Oui
Fanjakana Ambalamidera II Soanamelana fkt Antoetra Non
Fanjakana Isorana Isorana Ambalalahin-driambavy Oui
Fianarantsoa Nasandratrony Nasandratrony Jaolahy Oui
Fianarantsoa Ankarinarivo Manirisoa Nasandratrony Ampitana Non
Fianarantsoa Andremizaha Andremizaha Andremizaha Oui
Fianarantsoa Iavonomby Vohibola Oui
Share