DISTRICT BRIGADES COMMUNES POSTE AVANCE POSTE FIXE KIZO KALONY
VOHIBATO Fianarantsoa Soaindrana Talata Ampano Oui
Fianarantsoa Talata Ampano Talata Ampano Amindrasahona fkt Ampano,Vatosola Oui
Fianarantsoa Andranovorivato Andranovorivato Oui
Fianarantsoa Vohimarina Vohimarina Soarano,Vahombe,Anja Oui
Fianarantsoa Lamosina Lamosina Lamosina,Vohibe,

Lazainarivo

Oui
Alakamisy Itenina Alakamisy Itenina Sangasanga Oui
Alakamisy Itenina Magneva Oui
Alakamisy Itenina Vohibato Ouest Oui
Alakamisy Itenina Mahasoabe Mahasoabe Oui
Alakamisy Itenina Ihazoara Oui
Alakamisy Itenina Andranomiditra Oui
Alakamisy Itenina Vohitrafeno Oui
Alakamisy Itenina Mahaditra Mahaditra Oui
Alakamisy Itenina Ankaramalaza Mifanasoa Mahaditra Oui
Alakamisy Itenina Anjanomanana Mahaditra Oui
Alakamisy Itenina Vinanitelo Mahaditra Vinanitelo Oui
Share